Klauzula informacyjna

RODO

Klauzula informacyjna przy rekrutacji na obozy organizowane przez UKS Catholicum Biała Podlaska
Administratorem podanych danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Catholicum Klub Żeglarski Biała Podlaska w Białej Podlaskiej
Inspektor Ochrony Danych Artur Chomiuk 500240350, Administrator Danych Osobowych Konrad Pietras telefon 668119079
Celem przetwarzania danych jest rekrutacja uczestników rejsów i obozów żeglarskich Zebrane dane będą przechowywane do: do czasu zakończenia rejsów i obozów żeglarskich Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia sprzeciwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji na nasze obozy.