Dokumenty do wypełnienia i przesłania do nas

Formalności i wpłaty

Osoby zakwalifikowane na obózOsoby zakwalifikowane na obóz powinny do 30.03.2024

1. Wpłacić pierwszą część w wysokości 1200 zł lub 1300 zł na konto podane przez organizatora:
2. Wydrukować (dwustronnie), przesłać wypełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika obozu Karta kwalifikacyjna na obóz na adres email: mazury24@klubzeglarski.pl
3. Zapoznać się z ekwipunkiem do zabrania na obóz.


Dokumenty przesyłane na maila powinnym być dobrej jakości skanem lub zdjęciem (.pdf lub .jpg)
Zachęcamy do wysyłania dokumentów w jednym mailu
Wszystkie dokumenty klubowe znajdują się na stronie Mazury dokumenty

Kontakt w sprawie szczegółów obozu: Cezary Obroślak tel. 607833325, email: mazury24@klubzeglarski.pl