Mazury Wakacje 2022

Formalności i wpłaty na obóz

Prosimy o wydrukowanie dwustronne), wypełnienie i przesłanie Karty kwalifikacyjnej – umowy na obóz żeglarski zgodnie z opisem zawartym na stronie z dokumentami oraz wpłacanie drugiej częsci (drugiej raty)wpłaty do dnia 30.06.2022 na konto padane przez Klub.

Szczegółowy opis formalności znajduje się na stronie Formalności i wpłaty

Dziękujemy serdecznie za chęć uczestniczenia w szkoleniu i egzaminie na patenty żeglarskie w naszym Klubie. Jesteśmy dumni z każdego wykształconego przez nas żeglarza, sternika, instruktora. Pamiętajcie o tym, że teoria żeglarstwa jest bardzo ważna podbudową praktyki! Przypominamy i prosimy o czynne uczestniczenie w kursie teoretycznym rozpoczynającym się już 21.07.2022

Mazury Wakacje 2022

Dokumenty na obóz od 14.06.2022

Obóz żeglarski
Karta kwalifikacyjna - umowa
Ekwipunek

Obóz szkoleniowy na patent żeglarza jachtowego
Karta kwalifikacyjna - umowa
Zgoda rodziców - żeglarz jachtowy
Ekwipunek

Obóz szkoleniowy na patent sternika motorowodnego
Karta kwalifikacyjna - umowa
Zgoda rodziców - sternik motorowodny
Ekwipunek

Mazury Wakacje 2022

Kurs teoretyczny e-learningowy

Przypominamy, że od 21 lipca 2022 do 18 sierpnia 2022 będzie dostępny e-learningowy kurs teoretyczny przygotowujący do egzaminu pisemnego z zakresu żeglarstwa jachtowego do patentu żeglarza jachtowego.


Szkolenie na stopień jachtowego sternika morskiego

Szkoleniowe rejsy morskie

Nasze galerie

Zapraszamy do naszych galerii